Friday, April 3, 2009

MEMBINA MANUSIA...SEJENAK MENGIMBAS...

Pernah ketika bersama-sama dengan para sahabat yang lain, Umar bertanya kepada para sahabatnya apakah yang diinginkan oleh mereka.

Lalu antara mereka ada yang bercita-cita untuk memiliki sejumlah harta yang banyak, dan dengan harta itu dapat mereka sedekah dan belanjakan pada jalan Allah.

Namun keinginan Umar jauh berbeza daripada para sahabatnya, apabila beliau mengatakan:

“Aku inginkan sekumpulan manusia yang hebat seperti Abu Ubaydah Al-Jarrah, Muaz Ibn Jabal dan Salim Maula Abi Hudhaifah UNTUK MEMBANTU AKU MENDAULATKAN AGAMA ALLAH.”

No comments:

Post a Comment